Självklart lämnar fabriken en garanti på denna produkt vid eventuella fel som inte du själv har orsakat. Garantin är 1 år och täcker följande produktionsfel:

  • Massagepistolen startar inte
  • Massagepistolen laddar inte
  • Massagepistolen lyser inte

Garantin täcker inte skador som du själv har orsakar som tex: vattenskador, vårdslöst användande, tappskador eller liknade skador.